Cegła klinkierowa siemianowice

Plusy cegły klinkierowej

W dziedzinie budownictwa jedną z najbardziej specyficznych form surowców jest powszechnie znana, pełna różnorodnych cech wykorzystania cegła klinkierowa. To materiał niezwykle wymagający, jeśli chodzi o jego dalsze zastosowanie i równie kłopotliwy do dostania w ramach procesu produkcyjnego. Jeśli cegła ma zostać dobrze wyczerpana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwarunkowo powinna dotrzeć w ręce rzeczoznawcy z wieloletnim należytym stażem w sferze budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z różnorodnymi innymi wariantami osiągalnych na naszym rynku materiałów, trzeba wspomnieć, że odznacza się ona szeregiem przeróżnych pozytywów technicznych. Na domiar tego, to produkt wyjątkowo ładny. Etymologicznie klinkier pochodzi natomiast przypuszczalnie od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym tłumaczeniu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma zaś związek z charakteryzowaną tutaj cegłą? Otóż jak się okazuje, cegła klinkierowa cechuje się swoistym dźwiękiem- nieco metalicznym. Zweryfikować to można, wykonując zwykły eksperyment polegający na lekkim zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Na nieszczęście, brak właściwiej wiedzy na temat znaków wyjątkowych standardowych cegieł klinkierowych sprawia, że nazwą tego rodzaju określa się wszystkie cegły. Nie jest to jednak odpowiednie, albowiem klinkierówki tu omawiane charakteryzują się stosownymi cechami. W pierwszej kolejności, powinny posiadać poprawną nasiąkliwość, jaka w większości wypadków jest mniejsza aniżeli sześc procent, bądź ewentualnie równa sześciu procentom. W przypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji cegieł klinkierowych, dopuszczalna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, rzeczywista cegła klinkierowa produkowana jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to solidny produkt mrozoodporny oraz niezmiernie mocny. Ową odporność rozumie się zaś jako solidność na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Niedostatek któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia określenie danego artykułu budowlanego cegłą klinkierową
W rewirze omawianych cegieł rozróżnia się wielorakie formaty, z czego w Polsce za powszechnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W obwodzie tego formatu wydziela się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze wspaniale odnajdują się przy wznoszeniu struktur naziemnych, te drugie są wspaniałe do obudowywania kominów prefabrykowanych, natomiast te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeżeli rozchodzi się o prowadzenie prac budowlanych w bardziej trudnych warunkach pogodowych- na przykład produkowanie kanalizacji, studni, przepustów.


Możliwość komentowania jest wyłączona.