kamyjka.com

Zawory rydułtowy

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu ryglowanie przepustów a także wylotów. Normuje on przepływ płynów poprzez przewody. Rozróżniane są dwa zasadnicze rodzaje zaworów, mianowicie: kulowy i tłokowy.
       W zaworze kulowym ulokowana jest kula z przelotem. W tym przypadku, przekręcenie kurka otwiera czy też zamyka zawór. Dzieje się to z powodu zmian ustawień osi przelotu względem korpusu. W wypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka wpływa na wsuwanie bądź wysuwanie tłoka, który wstrzymuje przepływ.
        Zawory w zależności od ich poświęcenia dzielone są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa i zwrotne. Każdy zostanie poniżej w kilku słowach scharakteryzowany. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe zajmują się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny zatrzymuje pętlę regulacyjną, przykładowo regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w przypadku ostatecznych położeń zawieradła, to znaczy przy otwarciu czy też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od wariantu zaworu, umieszczone są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze przydają się w przypadku przemiany drogi przepływającego czynnika. Posiadają one przeznaczenie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa określają się tym, iż otwierają się one automatycznie w przypadku, kiedy ciśnienie pary (gazu) przerośnie znośną regułę. Zapobiega to eksplozji zasobnika, rurociągu albo kotła.
         Zawory zwrotne stosowane są do zagwarantowania przepływu płynu tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Dzielone są one na takie, które posiadają obciążenie czy też go nie posiadają.
         W zależności od typu ruchu zawieradła i od sposobu zmiany przekroju otworu przepływowego zawory rozdzielane są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe oraz iglicowe. Poniżej zostaną scharakteryzowane poniektóre z wypunktowanych. Przykrywające charakteryzują się tym, iż zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe mają zastosowanie w przewodach, które mają większe średnice. Charakteryzują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są detalem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są samoistnym modułem. Zawór ten spotykany jest również pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.
styropian 15


Możliwość komentowania jest wyłączona.