ekodach

Cegła klinkierowa cieszyn

Korzyści cegły klinkierowej

W dziedzinie budownictwa jedną z najbardziej specyficznych form surowców jest powszechnie znana, pełna bogatych cech wykorzystania cegła klinkierowa. To artykuł bardzo wymagający, jeśli rozchodzi się o jego dalsze wykorzystanie i równie ciężki do zdobycia w ramach procesu wytwórczego. Jeżeli cegła ma zostać prawidłowo wykorzystana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwzględnie musi trafić w ręce fachowca z wieloletnim stażem w sferze budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z różnorodnymi innymi wariantami osiągalnych na naszym rynku materiałów, powinno się wspomnieć, że odznacza się ona szeregiem rozlicznych walorów technicznych. Na dodatek, to produkt wyjątkowo estetyczny. Etymologicznie klinkier wywodzi się natomiast prawdopodobnie od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym przetłumaczeniu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma natomiast związek z znamionowaną tu cegłą? A więc jak się okazuje, cegła klinkierowa znamionuje się swoistym dźwiękiem- trochę metalicznym. Zweryfikować to można, wykonując prosty test polegający na delikatnym zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Na nieszczęście, brak właściwiej wiedzy na temat znaków wyjątkowych tradycyjnych cegieł klinkierowych sprawia, że nazwą tego rodzaju określa się wszystkie cegły. Nie jest to niemniej jednak jest stosowne, gdyż klinkierówki w tym miejscu omawiane znamionują się należytymi cechami. Przede wszystkim, muszą mieć właściwą nasiąkliwość, jaka w większości wypadków jest mniejsza aniżeli sześc procent, lub ewentualnie równa sześciu procentom. W wypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w wytwórczości cegieł klinkierowych, dopuszczalna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, prawdziwa cegła klinkierowa tworzona jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to rzetelny produkt mrozoodporny a także niezwykle wytrzymały. Ową solidność rozumie się zaś jako trwałość na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Deficyt któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia określenie danego artykułu budowlanego cegłą klinkierową
W obwodzie omawianych cegieł wyróżnia się różnorodne formaty, z czego w naszym kraju za powszechnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W obwodzie tego rozmiaru wydziela się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze kapitalnie sprawdzają się przy wznoszeniu struktur naziemnych, te drugie są wspaniałe do obudowywania kominów prefabrykowanych, z kolei te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeżeli rozchodzi się o prowadzenie prac budowlanych w bardziej wymagających warunkach pogodowych- przykładowo tworzenie kanalizacji, studni, przepustów.
zaprawy do klinkieru


Możliwość komentowania jest wyłączona.