http //tregor.pl/

Cegła klinkierowa pszczyna

Zalety cegły klinkierowej

W dziedzinie budownictwa jedną z najbardziej znaczących form surowców jest powszechnie popularna, pełna bogatych zalet zużytkowania cegła klinkierowa. To towar niezwykle wymagający, jeśli rozchodzi się o jego dalsze zastosowanie oraz równie trudny do pozyskania w ramach procesu produkcyjnego. Jeżeli cegła ma zostać prawidłowo spożytkowana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwzględnie powinna dotrzeć w ręce zawodowca z wieloletnim doświadczeniem w sferze budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z rozmaitymi innymi typami przystępnych na polskim rynku materiałów, trzeba wspomnieć, iż odznacza się ona szeregiem przeróżnych plusów technicznych. Na dodatek, to produkt nadzwyczaj ładny. Etymologicznie klinkier wywodzi się natomiast zapewne od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym tłumaczeniu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma zaś związek z opisywaną w tym miejscu cegłą? A więc jak się okazuje, cegła klinkierowa cechuje się swoistym dźwiękiem- nieco metalicznym. Sprawdzić to można, wykonując prosty test polegający na lekkim zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Niestety, brak stosownej wiedzy na temat znaków szczególnych tradycyjnych cegieł klinkierowych sprawia, iż nazwą tego typu produktu określa się wszelkie cegły. Nie jest to jednakże właściwe, albowiem klinkierówki tutaj omawiane charakteryzują się właściwymi cechami. Przede wszystkim, powinny mieć właściwą nasiąkliwość, jaka na ogół jest mniejsza niż sześc procent, lub ewentualnie równa sześciu procentom. W wypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w wytwórczości cegieł klinkierowych, dopuszczalna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, rzetelna cegła klinkierowa produkowana jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to dobry produkt mrozoodporny oraz nadzwyczaj hartowny. Ową odporność rozumie się zaś jako odporność na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Deficyt któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia nazwanie danego produktu budowlanego cegłą klinkierową
W obszarze omawianych cegieł wyróżnia się różnorodne formaty, z czego w naszym kraju za uniwersalnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W rewirze tego rozmiaru wyróżnia się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze wspaniale odnajdują się przy wznoszeniu konstrukcji naziemnych, te drugie są wspaniałe do obudowywania kominów prefabrykowanych, natomiast te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o prowadzenie prac budowlanych w bardziej trudnych warunkach pogodowych- na przykład tworzenie kanalizacji, studni, przepustów.
sklep ze skrzynkami drewnianymi


Możliwość komentowania jest wyłączona.